TRANSPORT

Transport to przemieszczanie ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu.

Holowanie to ciągnięcie pojazdu niemogącego się w normalnych warunkach poruszać samodzielnie za pomocą umieszczonego w nim silnika.