HOLOWANIE

Holowanie to ciągnięcie pojazdu niemogącego się w normalnych warunkach poruszać samodzielnie za pomocą umieszczonego w nim silnika.